Kantoor Antwerpen

Antwerpen 2000
Oudeleeuwenrui 32/31
T 0032 (3) 226 97 36
F 0032 (3) 232 47 94

Contacteer ons

Kantoor Lommel

Lommel 3920
Kapittelhof 24 C
T 0032 (11) 398 010
F 0032 (11) 398 019

Contacteer ons

Kantoor Beveren

Beveren 9120
Stationsstraat 22
T 0032 (3) 755 59 66
F 0032 (3) 755 12 64

Contacteer ons

Wanneer zijn bezoldigingen betaald?

Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB) zegt dat bezoldigingen van bedrijfsleiders belastbaar zijn op het ogenblik dat ze verleend of toegekend zijn. Over de bedrijfsvoorheffing zegt de wet dat de voorheffing moet ingehouden worden als de lonen betaald of toegekend worden. Het hof van beroep van Luik gaf onlangs een beetje meer uitleg bij de begrippen “toekennen”, “verlenen” en “betalen”.

Luxemburgse vennootschap in slechte papieren

Een Belgisch echtpaar werkt voor een Luxemburgse vennootschap. Zij als werknemer, hij als bedrijfsleider. In zo'n internationale situatie moeten we altijd even naar het dubbelbelastingverdrag kijken welke van de 2 staten de belasting mag heffen. In dit specifieke geval blijkt de belastingheffing aan België toe te komen.

Op een bepaald ogenblik komt de vennootschap in de problemen en ze slaagt er niet meer in de bezoldigingen volledig te betalen. De bezoldigingen werden wel volledig ingeschreven op de individuele loonrekening maar ze werden niet volledig uitgekeerd.

De fiscus stelt dat vast en wil de bezoldigingen voor hun volledigheid belasten... immers, door de sommen in te schrijven op de individuele rekening zijn ze “toegekend” en daarom zijn ze ook belastbaar in hoofde van de genieter.
De fiscus beseft uiteraard ook wel dat de sommen niet volledig werden uitgekeerd: ze bevestigt dan ook dat de echtgenoten vrijwillig afstand hebben gedaan van een deel van de bezoldiging om de vennootschap niet te schaden.

Maar de sommen waren dus wel ingeschreven op de rekening. Dit houdt volgens de administratie in dat ze beschikbaar waren. De reden waarom ze niet werden uitbetaald is een vrije keuze van de genieters om de fondsen ter beschikking te houden van de vennootschap.
De zaakvoerder had ook andere beslissingen kunnen nemen. Hij had kunnen beslissen om de bezoldiging niet toe te kennen, of de vennootschap een lening laten aangaan om de bezoldigingen wel effectief uit te keren.

Cash-stelsel

Het hof van beroep van Luik ziet dat toch anders. Het hof herhaalt eerst dat voor bezoldigingen het “cash-stelsel” van toepassing is. Bij zelfstandigen en vennootschappen zijn winsten belastbaar van zodra zij geboekt (moeten) worden. Het feit dat de effectieve betaling pas later komt, is voor deze laatsten niet relevant.
Bij bezoldigingen geldt dat er belasting is bij betaling of minstens bij effectieve toekenning die voor de belastingplichtige een vermogensverrijking uitmaakt.
Er is maar sprake van een toekenning als de bezoldigde kan beschikken over zijn bezoldiging door de boeking op een beschikbare rekening. Als hij of zij er niet kan over beschikken door een omstandigheid onafhankelijk van de wil van de begunstigde, dan is er geen sprake van toekenning.

In dit geval gaat het hof dieper in op de financiële mogelijkheden van de vennootschap. Die was behoorlijk slecht, de vennootschap had zelfs een negatief eigen vermogen. Het feit dat de bezoldigingen niet effectief werden uitbetaald, is volgens het hof niet noodzakelijk het gevolg van een akkoord tussen de vennootschap en de belastingplichtigen. In dit geval kon de vennootschap de bezoldigingen niet betalen door economische omstandigheden.

Het arrest is gunstig voor de belastingplichtige maar toch wel wat verrassend. Het hof gaat redelijk snel over het feit dat de zaakvoerder zelf kon beslissen hoeveel hij kon toekennen. Hij besliste om een bepaalde som toe te kennen, en vervolgens die niet helemaal uit te betalen.
Heel vlot gaat het hof er van uit dat de beslissing om de bezoldiging niet effectief uit te keren gewoon werd ingegeven door de omstandigheden en dus onontkoombaar was.
Een redenering die misschien niet voor elke rechtbank of hof standhoudt.

21.12.2018

Feestdagen voor 2019 geregeld?
De laatste feestdagen van 2018 staan voor de deur dus kijken we al uit naar die van 2019. In 2019 valt er 1 officiële feestdag in het weekend. Als er in uw onderneming dan niet wordt gewerkt, moet u een vervangingsdag vastleggen. Het recht op loon is dan weer vastgelegd door de wet. Een snelle (feestelijke) opfrissing van de principes.

Lees meer
14.12.2018

Hoe klussen aangeven als je onbelast wil bijverdienen?
De "Bijkluswet" maakt onbelast bijverdienen mogelijk. Dat kan voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor gepensioneerden. Zolang de inkomsten binnen een vastgelegde limiet blijven, zijn er geen bijdragen of belastingen verschuldigd. Sinds 15 juli 2018 moeten de klussen worden aangegeven via de onlinedienst Bijklussen. De werking in een notendop.

Lees meer
09.12.2018

Nieuwigheden btw
Vanaf 1 januari kunnen we weer heel wat nieuwigheden verwachten op btw-vlak. Terwijl dé grote verandering (btw op onroerende verhuur) een nationale maatregel is, zijn er ook heel wat nieuwe maatregelen internationaal geïnspireerd.

Lees meer

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]