Kantoor Antwerpen

Antwerpen 2000
Oudeleeuwenrui 32/31
T 0032 (3) 226 97 36
F 0032 (3) 232 47 94

Contacteer ons

Kantoor Lommel

Lommel 3920
Kapittelhof 24 C
T 0032 (11) 398 010
F 0032 (11) 398 019

Contacteer ons

Kantoor Beveren

Beveren 9120
Stationsstraat 22
T 0032 (3) 755 59 66
F 0032 (3) 755 12 64

Contacteer ons

Afschrijvingen na 1 januari 2020

Bij “Hervorming vennootschapsbelasting 2017” denkt u in eerste instantie aan het goede nieuws: de verlaging van het nominale tarief naar 25% (vanaf 2020). De hervorming bevatte echter ook een reeks compenserende maatregelen. De hervorming komt vanaf 2020 op kruissnelheid … de compenserende maatregelen dus ook.

Het normale afschrijvingspercentage

Investeringen moeten afgeschreven worden over hun vermoedelijke gebruiksduur. Er bestaan wel enkele algemeen aanvaarde termijnen maar er is niet zoiets als een officiële tabel die weergeeft over welke termijn een bepaald soort investering moet afgeschreven worden.
Bijvoorbeeld voor wagens wordt 5 jaar meestal wel aanvaard. Hetzelfde voor 30 jaar voor gebouwen. Maar dit staat dus niet in steen gebeiteld. Mits gedegen argumentatie kan u, maar ook de fiscus, een andere termijn hanteren.

Hoe zit het dan met bijkomende kosten?

Voorbeelden van bijkomende kosten zijn de registratierechten op de aankoop van een gebouw, het honorarium van de notaris, installatiekosten, niet-aftrekbare btw, ...
We moeten een onderscheid maken tussen grote vennootschappen en kmo's.

Voor grote vennootschappen geldt als sinds jaar en dag dat deze bijkomende kosten moeten afgeschreven worden aan het zelfde ritme als de investering zelf. Bovendien moet de afschrijving van het eerste jaar pro rata temporis beperkt worden: deed u de investering op 1 maand van het einde van het boekjaar, dan mag u ook maar 1/12de van de jaarlijkse afschrijving effectief in aftrek brengen.

Die regels waren tot nog toe niet van toepassing voor kmo's. Voor bijkomende kosten konden zij kiezen tussen in 1 keer aftrekken, afschrijven over een andere termijn of afschrijven over dezelfde termijn als de investering. Bovendien was er geen beperking pro rata temporis.
Door wat te “spelen” met de datum van een investering kon u de belastbare winst van dat jaar dus sterk beïnvloeden.

Vanaf 1 januari 2020

Voor investeringen vanaf 1 januari 2020 is dat niet meer mogelijk: kmo's kunnen niet langer het ritme van afschrijving vrij bepalen. Ze hebben de keuze tussen afschrijven op hetzelfde ritme als de afschrijving van de investering, of in 1 keer afschrijven.
Bovendien moet voortaan ook voor kmo's de eerste afschrijving beperkt worden in verhouding tot het gedeelte van het boekjaar waarin de vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht.

Noteer wel dat als u de bijkomende kosten afschrijft volgens hetzelfde ritme als de investering zelf, u de bijkomende kosten ook mag meerekenen voor de investeringsaftrek voor die investering. Voor kmo's bedraagt de investeringsaftrek 8%.

Degressief afschrijven

Bij degressief afschrijven bedraagt de eerste afschrijving het dubbele van het normale (lineaire) afschrijvingspercentage. Dat dubbel percentage past u toe op de restwaarde (het lineaire afschrijvingspercentage moet u toepassen op de aanschaffingswaarde) tot de lineaire afschrijving groter is dan het degressieve.

Concreet: uw investering bedraagt 1.000 en u schrijft af op 5 jaar

 

Lineair

Restwaarde

Degressief

Restwaarde

U past toe

Jaar 1

200

800

400 (40% op 1.000)

600

400

Jaar 2

200

600

240 (40% op 600)

360

260

Jaar 3

200

400

144 (40% op 360)

/

200

Jaar 4

200

200

 

 

140

Jaar 5

200

0

 

 

 

 

Vanaf jaar 3 is de lineaire afschrijving groter dan de degressieve en kan u overschakelen naar de lineaire methode.

Met de degressieve afschrijving kan u de termijn waarover u afschrijft dus inkorten. Maar deze mogelijkheid werd door de hervorming vennootschapsbelasting afgeschaft voor alle vennootschappen (klein en groot).
Zelfstandige ondernemers kunnen ze nog blijven gebruiken.

21.12.2018

Feestdagen voor 2019 geregeld?
De laatste feestdagen van 2018 staan voor de deur dus kijken we al uit naar die van 2019. In 2019 valt er 1 officiële feestdag in het weekend. Als er in uw onderneming dan niet wordt gewerkt, moet u een vervangingsdag vastleggen. Het recht op loon is dan weer vastgelegd door de wet. Een snelle (feestelijke) opfrissing van de principes.

Lees meer
14.12.2018

Hoe klussen aangeven als je onbelast wil bijverdienen?
De "Bijkluswet" maakt onbelast bijverdienen mogelijk. Dat kan voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor gepensioneerden. Zolang de inkomsten binnen een vastgelegde limiet blijven, zijn er geen bijdragen of belastingen verschuldigd. Sinds 15 juli 2018 moeten de klussen worden aangegeven via de onlinedienst Bijklussen. De werking in een notendop.

Lees meer
09.12.2018

Nieuwigheden btw
Vanaf 1 januari kunnen we weer heel wat nieuwigheden verwachten op btw-vlak. Terwijl dé grote verandering (btw op onroerende verhuur) een nationale maatregel is, zijn er ook heel wat nieuwe maatregelen internationaal geïnspireerd.

Lees meer

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]