Kantoor Antwerpen

Antwerpen 2000
Oudeleeuwenrui 32/31
T 0032 (3) 226 97 36
F 0032 (3) 232 47 94

Contacteer ons

Kantoor Lommel

Lommel 3920
Kapittelhof 24 C
T 0032 (11) 398 010
F 0032 (11) 398 019

Contacteer ons

Kantoor Beveren

Beveren 9120
Stationsstraat 22
T 0032 (3) 755 59 66
F 0032 (3) 755 12 64

Contacteer ons

Zelfstandigen beter beschermd in geval van gelijkstelling met bijberoep

Bepaalde zelfstandigen in hoofdberoep kunnen op aanvraag gelijkgeschakeld worden met een zelfstandige in bijberoep. Ze betalen dan minder of geen sociale bijdragen. Die gelijkstelling vereist dat de beroepsinkomsten onder een bepaalde drempel blijven. Voor het bijdragejaar 2019 worden deze zelfstandigen beter beschermd bij een herziening van hun bijdragen.

Artikel 37 van het Algemeen reglement over het sociaal statuut van de zelfstandigen (koninklijk besluit van 19 december 1967) regelt de gelijkstelling van zelfstandigen in hoofdberoep met personen die hun zelfstandig beroep als bijberoep uitoefenen om een vrijstelling of vermindering van sociale bijdragen te bekomen.

Voorwaarde: alleen voor bepaalde categorieën.
of gehuwd zijn met een zelfstandige in hoofdberoep (minstens deeltijds werknemer/minstens deeltijds ambtenaar) of met iemand met een vervangingsinkomen (bv. pensioen of werkloosheidsuitkering)
of student zijn
of weduwe/weduwnaar zijn en een overlevingspensioen ontvangen.

Voorwaarde: netto beroepsinkomsten vallen onder bepaalde grenzen.
Voor een vrijstelling van bijdragen moeten de vermoedelijke inkomsten in 2019 lager liggen dan 1.531,99 euro per jaar.
Voor een vermindering van bijdragen moeten de vermoedelijke inkomsten in 2019 liggen tussen 1.531,99 euro en 7.253,83 euro per jaar.

Voorwaarde: dossier indienen met bewijzen en objectieve elementen.
De aanvraag gebeurt bij het sociaal verzekeringsfonds.
De beslissing tot vrijstelling van bijdragen is voorlopig want van zodra de definitieve referte-inkomsten gekend zijn, kunnen de bijdragen geregulariseerd worden.
Alleen voorlopige bijdragen die nog niet werden herzien, kan je recupereren. De eventuele terugbetaling kan enkel gebeuren op voorwaarde dat op grond van de betaalde bijdragen niet al sociale rechten werden genoten (ten vroegste naar aanleiding van de regularisatie).

Geen sociale rechten

Wie zich beroept op de toepassing van artikel 37 bouwt in het sociaal statuut van de zelfstandigen geen sociale rechten op in eigen naam. Dus tijdens de gelijkgestelde jaren wordt geen pensioen opgebouwd, heb je geen recht op kinderbijslag, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of op terugbetaling van medische kosten.
Je socialezekerheidsrechten (ziekteverzekering, kinderbijslag, pensioen) worden opgebouwd via je partner (zie 1e voorwaarde).

Stopzetten van gelijkstelling

De gelijkstelling met een bijberoep kan je stopzetten via een aanvraag tot verzaking bij je sociaal verzekeringsfonds. De verzaking treedt in principe slechts in werking vanaf de eerste dag van het jaar dat volgt op het jaar waarin de verzaking is gedaan.
Nieuw is dat de gelijkstelling niet enkel meer geldig is voor het betrokken bijdragejaar maar ook voor de volgende jaren, zolang de zelfstandige niet uitdrukkelijk verzaakt aan de toepassing van artikel 37.

De aanvrager wordt geacht verzaakt te hebben aan zijn aanvraag wanneer zijn beroepsinkomsten (berekening voorlopige bijdragen) de drempel voor de gelijkstelling bereiken en hij geen aanvraag tot vermindering heeft ingediend. Die verzaking heeft uitwerking vanaf 1 januari van het betreffende bijdragejaar. Dus wie een wettelijke voorlopige bijdrage betaalt die minstens even hoog is als voor een zelfstandige in hoofdberoep, wordt vanaf bijdragejaar 2019 automatisch als een zelfstandige in hoofdberoep beschouwd.

21.12.2018

Feestdagen voor 2019 geregeld?
De laatste feestdagen van 2018 staan voor de deur dus kijken we al uit naar die van 2019. In 2019 valt er 1 officiële feestdag in het weekend. Als er in uw onderneming dan niet wordt gewerkt, moet u een vervangingsdag vastleggen. Het recht op loon is dan weer vastgelegd door de wet. Een snelle (feestelijke) opfrissing van de principes.

Lees meer
14.12.2018

Hoe klussen aangeven als je onbelast wil bijverdienen?
De "Bijkluswet" maakt onbelast bijverdienen mogelijk. Dat kan voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor gepensioneerden. Zolang de inkomsten binnen een vastgelegde limiet blijven, zijn er geen bijdragen of belastingen verschuldigd. Sinds 15 juli 2018 moeten de klussen worden aangegeven via de onlinedienst Bijklussen. De werking in een notendop.

Lees meer
09.12.2018

Nieuwigheden btw
Vanaf 1 januari kunnen we weer heel wat nieuwigheden verwachten op btw-vlak. Terwijl dé grote verandering (btw op onroerende verhuur) een nationale maatregel is, zijn er ook heel wat nieuwe maatregelen internationaal geïnspireerd.

Lees meer

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]