Kantoor Antwerpen

Antwerpen 2000
Oudeleeuwenrui 32/31
T 0032 (3) 226 97 36
F 0032 (3) 232 47 94

Contacteer ons

Kantoor Lommel

Lommel 3920
Kapittelhof 24 C
T 0032 (11) 398 010
F 0032 (11) 398 019

Contacteer ons

Kantoor Beveren

Beveren 9120
Stationsstraat 22
T 0032 (3) 755 59 66
F 0032 (3) 755 12 64

Contacteer ons

De nieuwe winstpremie in uw boekhouding

Sinds 1 januari 2018 kunnen vennootschappen beslissen een deel of het geheel van hun “winst van het boekjaar” toe te kennen aan hun werknemers. Volgens de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) komt de winstpremie neer op een resultaatverwerking.

Code 9905 van de jaarrekening

Dankzij de nieuwe regeling voor winstpremies -ingevoerd door de programmawet van 25 december 2017- kunnen vennootschappen een deel of het geheel van hun winst van het boekjaar in de vorm van een winstpremie toekennen aan hun werknemers.
Werknemers zijn personen die tegen loon arbeid verrichten onder gezag. Bedrijfsleiders, bestuurders, zaakvoerders, vereffenaars of gelijksoortige functies komen dus niet in aanmerking.

Onder “winst van het boekjaar” verstaan we het positieve bedrag, vermeld bij de code 9905 van de jaarrekening.

Er bestaan twee types winstpremies.
De identieke winstpremie is een premie waarvan het bedrag gelijk is voor alle werknemers of waarvan het bedrag overeenkomt met een gelijk percentage van het loon van alle werknemers.
De gecategoriseerde winstpremie is een premie waarvan de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria.

Het systeem van de winstpremie bestaat sinds 1 januari 2018, maar de premies kunnen slechts worden toegekend op basis van de winst van het boekjaar dat ten vroegste op 30 september 2017 werd afgesloten.

Gevolgen voor werknemer en werkgever

Deze eenvoudige manier van belonen is zowel op sociaal vlak als op fiscaal vlak interessant.
Voor de sociale zekerheid is er enkel een solidariteitsbijdrage van 13,07% van de premie verschuldigd ten laste van de werknemer (geen sociale zekerheidsbijdragen door werkgever).
Fiscaal is deze premie onderworpen aan een aanslagvoet van 7% (een met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belasting) voor de werknemer.
Voor de werkgever is de premie niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, omdat ze wordt beschouwd als een verworpen uitgave in de vennootschapsbelasting.

Hoe winstpremie boeken?

De winstpremie wordt beschouwd als een resultaatverwerking. Boekhoudkundig is dit vergelijkbaar met de regeling van dividenden en tantièmes.
Het gaat om een loonbestanddeel waarmee geen rekening wordt gehouden voor de berekening van de loonnorm (uitgesloten uit het begrip loonkost).

In de boekhouding wordt dit als volgt geboekt:
696 Resultaatverwerking - Werknemers aan 473 Andere rechthebbenden.

Tot slot. Het systeem van de premie is niet te verwarren met het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen of bonusplannen dat in 2007 is ingevoerd. Dit zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een (groep van) ondernemingen of van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria. Beide systemen kunnen wel naast elkaar bestaan in een onderneming.

Zie ook: Hoe de nieuwe winstpremie berekenen?

21.12.2018

Feestdagen voor 2019 geregeld?
De laatste feestdagen van 2018 staan voor de deur dus kijken we al uit naar die van 2019. In 2019 valt er 1 officiële feestdag in het weekend. Als er in uw onderneming dan niet wordt gewerkt, moet u een vervangingsdag vastleggen. Het recht op loon is dan weer vastgelegd door de wet. Een snelle (feestelijke) opfrissing van de principes.

Lees meer
14.12.2018

Hoe klussen aangeven als je onbelast wil bijverdienen?
De "Bijkluswet" maakt onbelast bijverdienen mogelijk. Dat kan voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor gepensioneerden. Zolang de inkomsten binnen een vastgelegde limiet blijven, zijn er geen bijdragen of belastingen verschuldigd. Sinds 15 juli 2018 moeten de klussen worden aangegeven via de onlinedienst Bijklussen. De werking in een notendop.

Lees meer
09.12.2018

Nieuwigheden btw
Vanaf 1 januari kunnen we weer heel wat nieuwigheden verwachten op btw-vlak. Terwijl dé grote verandering (btw op onroerende verhuur) een nationale maatregel is, zijn er ook heel wat nieuwe maatregelen internationaal geïnspireerd.

Lees meer

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]