Kantoor Antwerpen

Antwerpen 2000
Oudeleeuwenrui 32/31
T 0032 (3) 226 97 36
F 0032 (3) 232 47 94

Contacteer ons

Kantoor Lommel

Lommel 3920
Kapittelhof 24 C
T 0032 (11) 398 010
F 0032 (11) 398 019

Contacteer ons

Kantoor Beveren

Beveren 9120
Stationsstraat 22
T 0032 (3) 755 59 66
F 0032 (3) 755 12 64

Contacteer ons

Tax shelter starters ook voor groeibedrijven

Sinds 2015 krijgt al wie investeert in startende ondernemingen een belastingvoordeel. De regering wil daarmee investeringen aanmoedigen en slapend spaargeld terug in de economie pompen. Vanaf 2018 zou de maatregel worden uitgebreid zodat ook investeringen in groeibedrijven in aanmerking komen voor het voordeel.

Crowdfunding voor starters

In 2015 voerde de regering de 'tax shelter' voor investeringen in starters in. Dit fiscaal voordeel is bedoeld voor wie bijdraagt in het risicodragend kapitaal van een startende onderneming. De investering moet aan twee belangrijke voorwaarden beantwoorden:

U investeert in een starter, dat is een onderneming in de eerste vier jaar van haar bestaan.

U investeert in het risicokapitaal, u doet dus een inbreng, waarvoor u in ruil aandelen krijgt. Als aandeelhouder zal u dan mogelijk ook dividenden krijgen als de onderneming succesvol wordt en dividenden gaat uitkeren. Leningen aan (startende) ondernemingen komen voor andere voordelen in aanmerkingen.

Ook voor groeibedrijven

Door de uitbreiding staat de tax shelter nu ook open voor groeibedrijven. Vereist is wel dat het gaat om een (i) kleine (ii) Belgische vennootschap of een EER-vennootschap met een vaste inrichting in België (iii) die niet is ontstaan door een fusie of splitsing en (iv) die minstens tien mensen tewerkstelt.

Om groeibedrijf te zijn, moet de onderneming de afgelopen twee aanslagjaren substantieel gegroeid zijn. Er zijn twee alternatieve criteria:

de jaaromzet moet met gemiddeld ten minste 10 % per aanslagjaar gestegen zijn;

het aantal werknemers (in 'voltijdse equivalenten') die de vennootschap via een arbeidscontract te werk stelt, moet met gemiddeld ten minste 10 % per aanslagjaar gestegen zijn.

Ondernemingen kunnen 'groeibedrijf'  zijn van het vijfde tot tiende jaar na hun oprichting. Deze periode sluit onmiddellijk aan op de fase (eerste vier jaar) na hun oprichting waarin ze starter zijn. Op deze manier is fiscaal gunstig investeren in een onderneming mogelijk tijdens de eerste tien jaar.

Wat investeren: beperkingen aan de investering

U kan maximaal 100.000 euro investeren onder deze regeling. U mag meer investeren, maar het gedeelte boven de drempel geeft geen recht op de vermindering.  Die drempel van 100.000 euro geldt voor al uw investeringen in starters en groeiers samen. U kan dus niet 100.000 euro investeren in een startend bedrijf en nog eens 100.000 euro in een groeibedrijf. In beide bedrijven 50.000 euro investeren (= samen 100.000 euro) kan wel.

Met deze investering verwerft u een participatie van maximaal 30 % in het kapitaal van de vennootschap.  Het moet gaan om nieuwe aandelen op naam, die een fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en die zijn verkregen in het kader van een inbreng in geld.

Het regime staat niet open voor bedrijfsleiders die in hun eigen bedrijf investeren.

Het startende of groeiende bedrijf mag maximaal 250.000 euro kapitaal verzamelen binnen de tax shelter en mag het ingebrachte geld niet gebruiken om dividenden uit te keren, aandelen aan te kopen of leningen te verstrekken. Het maximumbedrag (250.000 euro) dat een groeibedrijf mag verzamelen moet je over de hele periode van zes jaar zien (van vijfde tot tiende jaar). Wel kan een onderneming eerst 250.000 euro verzamelen als starter en vervolgens 250.000 euro als groeier. Het niet benutte saldo van het starters-regime kan worden overgedragen naar de periode als groeibedrijf. Daardoor wordt het absolute maximum dat de vennootschap kan ophalen 500.000 euro.

Belastingvermindering voor investeerder

U heeft recht op een federale belastingvermindering van:

30 % als u investeert in een startende kleine onderneming;

45 % als u investeert in een startende micro-onderneming;

25 % als u investeert in een groeibedrijf (uniform tarief voor kleine en micro-ondernemingen).

De belastingvermindering zou gelden voor investeringen in groeibedrijven vanaf 1 januari 2018 (n.v.d.r. de nieuwe regels moeten wel nog verschijnen in het Staatsblad).
U moet de verworven aandelen minstens vier jaar in uw bezit houden om de belastingvermindering definitief te verkrijgen. U mag de aandelen eerder vervreemden, maar dan zal u de belastingvermindering gedeeltelijk moeten teruggeven. Via een federale belastingvermeerdering wordt u belast op 1/48 van de reeds verkregen belastingvermindering per volle maand die nog rest tot het aflopen van de periode van 48 maanden.

Voorbeeld

Op 2 april 2018 investeert u 16.000 euro in een groeibedrijf en krijgt daarvoor een belastingvermindering van 25 % = 4.000 euro. U moet de aandelen die u ontvangt vier jaar (48 maanden) behouden, nl. tot 2 april 2022. U beslist uw aandelen te verkopen in de loop van januari 2021. Op dat moment zijn er 33 maanden verlopen, en duurt de voorgeschreven houdperiode nog 15 maanden (van januari 2021 tot april 2022). Dit betekent dat er 15/48 van de belastingvermindering wordt teruggenomen via een federale belastingvermeerdering: 15/48 van 4.000 = 1.250 euro.

21.12.2018

Feestdagen voor 2019 geregeld?
De laatste feestdagen van 2018 staan voor de deur dus kijken we al uit naar die van 2019. In 2019 valt er 1 officiële feestdag in het weekend. Als er in uw onderneming dan niet wordt gewerkt, moet u een vervangingsdag vastleggen. Het recht op loon is dan weer vastgelegd door de wet. Een snelle (feestelijke) opfrissing van de principes.

Lees meer
14.12.2018

Hoe klussen aangeven als je onbelast wil bijverdienen?
De "Bijkluswet" maakt onbelast bijverdienen mogelijk. Dat kan voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor gepensioneerden. Zolang de inkomsten binnen een vastgelegde limiet blijven, zijn er geen bijdragen of belastingen verschuldigd. Sinds 15 juli 2018 moeten de klussen worden aangegeven via de onlinedienst Bijklussen. De werking in een notendop.

Lees meer
09.12.2018

Nieuwigheden btw
Vanaf 1 januari kunnen we weer heel wat nieuwigheden verwachten op btw-vlak. Terwijl dé grote verandering (btw op onroerende verhuur) een nationale maatregel is, zijn er ook heel wat nieuwe maatregelen internationaal geïnspireerd.

Lees meer

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]