Kantoor Antwerpen

Antwerpen 2000
Oudeleeuwenrui 32/31
T 0032 (3) 226 97 36
F 0032 (3) 232 47 94

Contacteer ons

Kantoor Lommel

Lommel 3920
Kapittelhof 24 C
T 0032 (11) 398 010
F 0032 (11) 398 019

Contacteer ons

Kantoor Beveren

Beveren 9120
Stationsstraat 22
T 0032 (3) 755 59 66
F 0032 (3) 755 12 64

Contacteer ons

Diensten

Voeren van de volledige boekhouding

Vervullen van BTW-verplichtingen

Bijstand van de interne boekhouddienst en controle van de intern gevoerde boekhouding

Begeleiding van de jaarafsluiting, opmaken van de jaarrekening en de nodige fiscale optimalisatie

Boekhoudkundige bijstand en advies aan ondernemingen, eenmanszaken en vrije beroepen

Begeleiding van startende ondernemingen; (opmaak financieel plan, begeleiding bij opmaak statuten, aansluiting sociale kas, inschrijving KBO, activering BTW-nummer, ...)

Waardering van ondernemingen

Assistentie en vertegenwoordiging van particulieren, vrije beroepen en ondernemingen in fiscale aangelegenheden en de volledige opvolging van belasting dossiers

Administratieve en fiscale begeleiding van Verenigingen Zonder Winstoogmerk

Fiscale en vennootschapsrechtelijke begeleiding van vennootschappen in alle stadia van hun bestaan (periodieke verplichtingen en formaliteiten, jaarvergaderingen, benoemingen, oprichtingen, kapitaalverhogingen, statutenwijzigingen, herstructureringen, ontbindingen, vereffeningen)

Overdracht van handelszaken en vennootschappen

Advies en praktische begeleiding in alle BTW- en inkomensbelasting aangelegenheden, keuze ondernemingsstructuur, fiscale optimalisatie, tax planning, herstructureringsproblemen.

Analyse van fiscale problemen en uitwerken van praktische conclusies

Begeleiding van Belgische vestigingen of dochters van buitenlandse vennootschappen

Bespreking doel, activiteit, en advies i.v.m. de juridische vorm.

Bespreking en begeleiding eventuele overname.

 

Bij een vennootschap

Bespreking en opstellen financieel plan.

Bespreking statuten.

Begeleiding oprichten van de vennootschap.

Wettelijke formaliteiten.

Aansluiting sociale kas voor mandatarissen, vennoten en de vennootschap.

 

Bij een eenmanszaak en vennootschap

Aanvraag attesten bij de bevoegde instanties en inschrijving KBO.

Aanvraag BTW nr.

Aansluiting sociale kas zelfstandige.

Boekhouding

Verwerken van de externe boekhouding.

Opstarten van de interne boekhouding.

Begeleiden van de interne boekhouding.

Bespreking van de resultaten.

Indienen BTW aangiften.

Indienen kwartaal listing intracommunotaire verkopen.

Indienen Intrastat aangiften.

Indienen aangifte provincie en stadsbelastingen.

Afsluiten van de rekeningen en opstellen van de jaarrekening.

Opstellen eindejaarsdossier voor vennootschappen. 

 

Fiscaliteit

Bespreking resultaat en optimalisatie.

Indienen van de fiscale aangifte.

Bespreking stopzetting activiteiten bij vennootschappen en persoonlijke zaken.

Vereffenen en of begeleiding van vereffening van vennootschappen.

Berekening onttrekingen, meerwaarden en stopzettings meerwaarden.

Begeleiding uitschrijving diverse instanties.


Vrijstelling sociale bijdrage vennootschappen.

Alle vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders zijn gehouden een bijdrage ten laste van vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, te betalen en moeten daarvoor aansluiten bij een sociale kas. Wie dat niet doet wordt opgespoord door, en ambtshalve aangesloten bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen RSVZ.

De Vennootschap kan vrijstelling bekomen in volgende gevallen:
De eerste drie jaar vanaf de oprichting,
Wanneer het gaat om personenvennootschappen, waarvan de zaakvoerder(s) evenals de meerderheid van de werkenden vennoten die geen zaakvoerder zijn, in de 10 jaar die voorafgaat aan de oprichting van de vennootschap, ten hoogste drie jaar onderworpen zijn geweest aan het sociale statuut der zelfstandigen.

Het jaar van de stopzetting,
Voor zover de bijdrage nog niet betaald was.
De jaren dat er geen handels- of burgerrechtelijke activiteiten werden uitgeoefend.
Voor de jaren waarvoor aan de hand van een fiscaal attest kan aangetoond worden dat er geen handels of burgerrechtelijke activiteiten werden uitgeoefend.

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]